Ketensamenwerking

Thema: Sociale innovatie in bouwprojecten
Onderwerpen: Ketensamenwerking en de typen van motivatie

Tijdens de Oceaa Academy hadden we samen met vakspecialisten een mini-seminar, gegeven door Yoeri Verburgh van V-bod Projectondersteuning, over het onderzoek naar sociale innovatie in bouwprojecten. Daarmee kennis, ervaringen en inzichten te delen en met als afsluiting een ‘stakeholder dialoog’.

In een economisch gedreven wereld, feitelijk ‘geld’ te laten liggen, dit door voornamelijk te richten op de ‘harde’ aspecten van ons vak.
Allereerst is de theorievorming over ketensamenwerking en motivatie besproken. Het verband tussen ketensamenwerking en de typen van motivatie in bouwprojecten bleek nog amper onderzocht. Uit voorgaande onderzoeken blijkt het menselijke aspect achterwege te zijn gelaten in de bouwsector, wat wellicht verklaart waarom het verband onbelicht gebleven is. Het literatuuronderzoek liet zien dat in zowel het domein ketensamenwerking als in het domein motivatie geschreven is over de vereiste intrinsieke motivatie en dat organisatiestructuur te relateren is aan motivatietypen.
De resultaten laten zien dat er een verband is, maar niet hoe dit verband eruitziet. Een bepaalde mate van ketensamenwerking blijkt een negatieve invloed te hebben op de waargenomen motivatietypen. De factoren ‘de lange termijn’ en ‘continu verbeteren’ vertonen de sterkste correlatie met de typen van motivatie. De gemiddelde mate van invloed hoort bij het invulling geven aan en toepassen van ketensamenwerking. Het gezamenlijke incentivessysteem heeft de minste invloed.

Enkele waargenomen trends duiden op een mogelijk verband tussen de perspectieven ‘organisatiestructuur en hiërarchische-positionering’ en ‘de mate van’ ketensamenwerking.
Dit kan echter, niet met zekerheid worden gesteld.
Wat ons voornamelijk drijft is de gedeelde passie voor proces en projectmanagement, Meerwaarde te kunnen zijn voor onze opdrachtgevers in het reduceren van interne en externe
faalkosten.

Er was een fijne dynamiek met signalen van herkenbaarheid binnen de branche.
Bewustwording in vragen als: hoe doen we het zelf? Hoe zien we het zelf? Wat kunnen we ermee?

Benieuwd hoe wij uw ketensamenwerking inzichtelijk kunnen maken en welke
kostenreductie wij voor u kunnen betekenen ?
Wij komen graag bij u langs.

Leave a Comment

Event Details